Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
07:40 BUDDHA AIR BHA951 KATHMANDU 08:30 ON SCHEDULE
09:00 BUDDHA AIR BHA953 KATHMANDU 09:50 ON SCHEDULE
10:25 BUDDHA AIR BHA955 KATHMANDU 11:15 ON SCHEDULE
12:15 BUDDHA AIR BHA957 KATHMANDU 13:05 ON SCHEDULE
15:15 BUDDHA AIR BHA959 KATHMANDU 16:00 ON SCHEDULE
17:35 BUDDHA AIR BHA901 KATHMANDU 18:25 ON SCHEDULE
10:00 YETI AIRLINES NYT921 KATHMANDU 10:50 ON SCHEDULE
13:05 YETI AIRLINES NYT925 KATHMANDU 13:55 ON SCHEDULE
16:00 YETI AIRLINES NYT927 KATHMANDU 16:50 ON SCHEDULE
08:05 SAURYA AIRLINES SAU911 KATHMANDU 08:40 ON SCHEDULE
12:40 SAURYA AIRLINES SAU913 KATHMANDU 13:15 ON SCHEDULE
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
08:55 BUDDHA AIR BHA952 KATHMANDU 08:55 ON SCHEDULE
10:15 BUDDHA AIR BHA954 KATHMANDU 10:15 ON SCHEDULE
11:40 BUDDHA AIR BHA956 KATHMANDU 11:40 ON SCHEDULE
13:30 BUDDHA AIR BHA958 KATHMANDU 13:30 ON SCHEDULE
16:25 BUDDHA AIR BHA960 KATHMANDU 16:25 ON SCHEDULE
18:50 BUDDHA AIR BHA902 KATHMANDU 18:50 ON SCHEDULE
11:15 YETI AIRLINES NYT922 KATHMANDU 11:15 ON SCHEDULE
14:20 YETI AIRLINES NYT926 KATHMANDU 14:20 ON SCHEDULE
17:15 YETI AIRLINES NYT928 KATHMANDU 17:15 ON SCHEDULE
09:05 SAURYA AIRLINES SAU912 KATHMANDU 09:05 ON SCHEDULE
13:40 SAURYA AIRLINES SAU914 KATHMANDU 13:40 ON SCHEDULE

यात्रु महानुभावहरुमा चन्द्रगढी विमानस्थलको अनुरोध : चेक ईन गर्दा हवाई यात्रु तथा अपाङ्ग र असहायको हकमा निजकाे सम्बन्धित व्यक्ती मात्र लामबद्ध भएर बसिदिनुहाेला। अनावश्यक व्यक्तिहरु काउन्टरमा भिडभाड नगरिदिनु भई सभ्य नागरिक को परिचय दिउँ। आफ्नो सामान बेबारिसे अवस्थामा नछोड्नु होला। Shree Airlines Bhadrapur Flight has been Cancelled until further notice. For any queries please contact Shree Airlines : 023452200/ 023452770. Indian Currency notes denomination 200/500/2000 are not allowed to carry with passenger travelling from chandragadhi Airport. विमानस्थल भित्र वेबारिसे सामान भेटिएमा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालयमा वा चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा खबर गरिदिनुहाेला ।