Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status

Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status

सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरुलाइ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत छ । कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । धन्यवाद !