Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
06:30 BUDDHA AIR BHA551 TIA 06:47 DEPARTED
10:30 BUDDHA AIR BHA553 TIA 10:30 ON TIME
12:10 BUDDHA AIR BHA555 TIA 12:10 ON TIME
15:30 BUDDHA AIR BHA557 TIA 15:50 ON TIME
16:25 BUDDHA AIR BHA559 TIA 16:25 ON TIME
17:30 BUDDHA AIR BHA561 TIA 17:30 ON TIME
17:55 BUDDHA AIR BHA563 TIA 17:55 ON TIME
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
07:10 BUDDHA AIR BHA552 TIA 07:10 CHECK-IN
11:10 BUDDHA AIR BHA554 TIA 11:10 ON TIME
12:50 BUDDHA AIR BHA556 TIA 12:50 ON TIME
16:10 BUDDHA AIR BHA558 TIA 16:10 ON TIME
17:00 BUDDHA AIR BHA560 TIA 17:00 ON TIME
17:55 BUDDHA AIR BHA562 TIA 17:55 ON TIME
18:20 BUDDHA AIR BHA564 TIA 18:20 ON TIME

कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । यात्रु महानुभावहरुमा जानकारी मास्क तथा टिकेट बिना प्रवेश निशेध ।