Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
17:55 BUDDHA AIR BHA563 TIA 19:00 DELAYED
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
18:30 BUDDHA AIR BHA564 TIA 19:30 DELAYED

यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । यात्रु महानुभावहरुमा जानकारी मास्क तथा टिकेट बिना प्रवेश निशेध ।